Waarom toegankelijkheid zo belangrijk is

Videotranscriptie

Volgens het woordenboek is iets 'toegankelijk' als je het kunt bereiken.

Stel dat we een voetgangersbrug over een weg ontwerpen.

We kunnen een trap bouwen om de brug toegankelijk te maken, maar dan kunnen rolstoelen er niet bij.

Een helling is misschien te steil of er zijn obstakels.

Soms worden er, ondanks alle voorschriften, bruggen gebouwd die niet voor iedereen toegankelijk zijn.

In plaats van een niet-toegankelijke brug te bouwen, beginnen we opnieuw met een inclusief ontwerp

We bedenken hoe mensen met uiteenlopende handicaps de brug gebruiken en we vragen ze om feedback op ons ontwerp.

Het succes is simpel te meten: kunnen alle gebruikers de andere kant bereiken?

Inclusief denken is belangrijk bij productontwerp, want circa 15% van de wereldbevolking heeft een handicap die hun leven sterk beïnvloedt. Zij hebben elke dag te maken met toegankelijkheid.

Bij het ontwerp van onze producten en dagelijkse processen moeten we voor iedereen inclusief zijn.

We maken onze producten en processen toegankelijk, zodat onze klanten toegankelijke oplossingen kunnen bieden aan hun medewerkers. Omdat het verplicht is, maar ook omdat wij vinden dat dit de juiste manier is.

Bij ons draait alles om mensen. Toegankelijkheid is belangrijk omdat inspiratie voortkomt uit álle mensen.

We willen u uitnodigen om meer te lezen over toegankelijkheid, uw stem te verheffen om belemmeringen weg te nemen, en een ambassadeur te zijn die bewustwording en kennis verspreidt.