Maak kennis met de hybride werknemer

De arbeidswereld is volop in verandering: Sinds de pandemie hebben veel bedrijven op grote schaal geëxperimenteerd met telewerken. Ze hebben zich snel aangepast, waarbij werknemers soms een paar dagen per week op kantoor waren. Ze hebben onder andere de planning, IT-tools en HR-managementsoftware moeten implementeren. Voor veel werknemers is de afwisseling tussen het telewerken en het werken op kantoor goed bevallen en zij zijn nu hybride werknemers. Maar wat houdt dit begrip nu eigenlijk echt in? Wat zijn de voordelen van dit model en welke uitdagingen zijn er voor teams met hybride werknemers? Laten we eens kennismaken met de hybride werknemer.

Wat is een hybride werknemer?

Hybride werken betekent meestal dat hun een werknemer zijn tijd verdeelt tussen telewerken en werken op kantoor, op de bedrijfslocatie. In het algemeen is de hybride werknemer dus een paar dagen per week op kantoor en een paar dagen thuis.

Een bedrijf kan ook meerdere vestigingen hebben. De hybride werknemer werkt dan afhankelijk van de dagen in de week in verschillende ruimten en wisselt dat af met telewerken.

Bedrijven die telewerken hebben ingevoerd, kunnen dus verschillende soorten werknemers hebben:

  • Werknemers die de hele tijd op kantoor werken
  • Werknemers die uitsluitend thuis werken
  • ‘Digitale nomaden’
  • Deze laatsten verblijven regelmatig op een andere plaats
  • Werknemers die niet altijd in dezelfde ruimte werken
  • Hybride werknemers die afwisselend telewerken en op kantoor zijn
  • Hybride werknemers met flexibele werktijden

Er zijn dus binnen hetzelfde team meerdere combinaties mogelijk: bedrijven krijgen te maken met arbeidspatronen die ze nooit eerder hebben meegemaakt. De nieuwe generaties werkende millennials spreekt dit hybride model steeds meer aan. Daarom is het belangrijk te weten hoe het in het bedrijf kan worden geïmplementeerd.

De voordelen van het hybride-werknemersmodel

De productiviteit neemt niet af

Sommige ondernemers staan nog altijd terughoudend tegenover telewerken omdat ze vrezen dat hun werknemers dan minder werken of minder efficiënt zijn. Uit een recent onderzoek (1) is echter gebleken dat 39% van de managers constateerde dat hun teams even productief waren tijdens het telewerken als op kantoor. 34% merkte zelfs dat de productiviteit van hun medewerkers verbeterde.

De hybride werknemer kan regelmatig thuis werken en zich dus volledig op zijn werk concentreren zonder voortdurend te worden gestoord door zijn collega's. Zo kan hij ook zijn werkuren aanpassen aan zijn levensritme: sommigen zijn 's ochtends vroeg productiever, anderen 's avonds laat. Verder kan hij fysieke vergaderingen beleggen om onderwerpen te bespreken die op afstand lastiger te behandelen zijn. Doordat hij dus het voor hem meest optimale werkpatroon kan kiezen, is hij altijd productief.

Het welzijn op het werk verbetert

Hybride werken heeft een bijzonder positieve invloed op het welzijn van de werknemers. Met deze levensstijl kunnen ze namelijk hun werkschema, hun reizen en hun persoonlijke planning en gezinsplanning beter beheren.

De hybride werknemers zijn wekelijks dus minder onderweg en kunnen zo ook de spitsuren vermijden. it heeft een zeer positieve invloed op hun moreel. Wanneer zij thuis werken, hebben zij 's ochtends en 's avonds meer tijd voor hun kinderen omdat er geen reistijd van hun werkelijke werktijd af gaat. Ook hebben zij meer tijd voor hobby's, bijvoorbeeld koken, en voor hun huisdieren als zij er hebben. En door regelmatig naar kantoor te gaan, houden zij contact met hun collega's en raken zij niet geïsoleerd.

Minder kosten voor het bedrijf

Voor het bedrijf zijn er met hybride werknemers een aantal besparingen mogelijk. Zodra de planningen en de diensten zijn vastgesteld, is er immers geen vaste werkplek per persoon meer nodig. Een werkplek kan dan worden gebruikt door een werknemer die op dat moment aanwezig is, of er kunnen in kantoorruimten werkplekken worden ingericht zonder ze toe te wijzen. Zo kunnen alle werknemers die aanwezig zijn in het bedrijf gaan zitten waar ze willen.

Hoe moet een hybride team worden geleid? De uitdagingen van het werk van de toekomst

Leiding leren geven aan een hybride team is een echte uitdaging. Zonder organisatie bestaat het risico dat de teamspirit verdwijnt, dat er minder doeltreffend wordt gecommuniceerd en dat medewerkers uitgeput raken door de stress die dit kan veroorzaken. Hieronder geven we u enkele tips over hoe u deze uitdagingen kunt aangaan.

Neem om te beginnen de tijd om het werk in uw team te organiseren op basis van de dagen waarop elke werknemer aanwezig is en diens ritme. Het is belangrijk dat iedereen een duidelijk beeld heeft van de verdeling van de taken binnen het team. Ook communicatie en vertrouwen zijn bepalende factoren voor een goede samenwerking in het team. Als er goed wordt gecommuniceerd, is er immers meer samenhang en is de werknemerservaring een stuk positiever.

Om ervoor te zorgen dat managers gemakkelijker leiding kunnen geven aan hun hybride team is het essentieel dat ze over de juiste HR-tools beschikken. Als ze de planningen namelijk handmatig moeten beheren, kost hen dat erg veel tijd en is er bovendien een grote kans op fouten. Met een tool voor werktijd- en activiteitenbeheer werkt iedereen rustiger en met meer vertrouwen en is het bovendien altijd duidelijk wie wanneer waar aan het werk is. U kunt dan efficiënter communiceren, meer vertrouwen stellen in uw medewerkers en meer tijd besteden aan taken met echte meerwaarde.

De hybride werknemers werken dus thuis of op kantoor, hebben flexibele werktijden en zijn gewend te werken met communicatie- en tijdbeheertools. En zij zijn niet minder productief dan hun collega's op kantoor. Bovendien kunnen zij zich meer ontplooien en hebben zij meer tijd voor hun gezin en hun hobby's. Leiding geven aan een team met hybride werknemers is tegenwoordig voor managers een echte uitdaging. Voorkom daarom fouten en voer van meet af aan best practices in: gebruik de juiste communicatietools en HR-software om de planning van al uw medewerkers eenvoudig te beheren. Zodat uw teams vol vertrouwen kunnen werken!

Bron:
(1) : http://d1c25a6gwz7q5e.cloudfront.net/reports/2020-11-09-workplace-whitepaper-FINAL.pdf