Het welzijn op het werk verbeteren: drie essentiële punten

Een paar jaar geleden waren een tafelvoetbalspel in de kantine en eenmaal per week luxebroodjes voor het ontbijt voldoende om het welzijn op het werk te verbeteren. Hoewel deze gebaren vaak echt worden gewaardeerd, mag u drie belangrijke punten niet over het hoofd zien als u wilt dat uw werknemers zich goed voelen op het werk. Het eerste punt is de inrichting van de werkruimte, het tweede blijk geven van de waardering die u voor hen hebt. Het derde punt, ten slotte, is het vertrouwen dat u in hen stelt door hen te laten werken zoals zij dat willen.

Bied uw werknemers een aangenaam ingerichte werkruimte

Laten we, voordat we ingaan op het psychologische aspect van welzijn op het werk, eerst eens kijken naar de primaire behoeften van werknemers. Om zich goed te voelen, moeten ze hun werkzaamheden in een aangename ruimte kunnen doen. Uw kantoorruimte moet zodanig zijn ingericht dat iedereen voldoende plaats heeft. Zorg er dus voor dat de kantoortafels groot genoeg zijn en niet te dicht op elkaar staan. Probeer er ook voor te zorgen dat iedereen genoeg daglicht krijgt door de tafels niet te ver van het raam te plaatsen.
Ook het materiaal dat uw medewerkers gebruiken, moet goed op hun behoeften zijn afgestemd. Verouderde software, trage computers of te kleine schermen kunnen voor veel frustratie en stress zorgen. De stoelen moeten met grote zorg worden gekozen, zodat iedereen een comfortabele werkhouding heeft. U kunt uw werknemers ook een fitnessbal bieden om hen aan te moedigen in een ergonomische houding te werken. Ze kunnen dan afwisselend voor de traditionele stoel of de bal kiezen als ze dat willen. Geef de ruimten ook gerust zoveel mogelijk een eigen uitstraling om ze op te fleuren. Lijstjes aan de wanden, warme kleuren, aangename stoffen, individuele accessoires, deze kleine details zorgen ervoor dat iedereen zich welkom voelt op zijn werkplek. Bovendien heeft het een positieve invloed op de creativiteit van iedereen, en dat is weer goed voor uw projecten. Zorg ten slotte ook voor groene planten! Het is namelijk wetenschappelijk bewezen dat die het stressniveau van werknemers aanzienlijk verlagen. En met planten in een ruimte zijn medewerkers ook creatiever.

Verbeter het welzijn op het werk door waardering te tonen

Wil een medewerker zich kunnen ontplooien, dan is het essentieel dat hij waardering krijgt.
Volgens een onderzoek van Malakoff Médéric Humanis in 2019 voelt 42% van de werknemers zich niet gewaardeerd door hun leidinggevenden. Een gebrek aan waardering kan leiden tot een gevoel van nutteloosheid, weinig zelfvertrouwen en frustratie. Concreet gaat het ten koste van de betrokkenheid en is het dus schadelijk voor de productiviteit in het algemeen.
Hoe toont u waardering voor uw werknemers? In de eerste plaats door iets heel simpels te doen: spreek het uit. Managers of andere leidinggevenden kunnen een werknemer bijvoorbeeld een compliment geven voor de kwaliteit van zijn werk en voor zijn betrokkenheid. Ook ‘dank je wel’ zeggen is belangrijk, want dat is een bevestiging dat het werk goed is gedaan. Natuurlijk zijn woorden alleen zelden genoeg, en gaat het bij waardering ook om materiële beloningen of nieuwe verantwoordelijkheden. Meestal komt het neer op een hoger salaris, een individuele bonus of promotie. Iemand die vindt dat hij wordt onderbetaald, nooit een loonsverhoging heeft gehad en wiens functie ondanks al zijn inspanningen niet verandert, zal zich hoogstwaarschijnlijk ongelukkig voelen op het werk en niet meer echt gemotiveerd zijn.
Waardering is een essentiële factor voor het welzijn in een bedrijf, maar wordt maar al te vaak verwaarloosd. Als u wilt dat uw werknemers tevreden zijn en lang bij uw bedrijf blijven, mag u deze fout niet maken. Elke medewerker heeft andere behoeften als het om waardering gaat. Luister dus aandachtig naar elk van hen, zodat u weet wat ze nodig hebben.

Bied telewerken en flexibele werktijden voor optimaal vertrouwen

Bedrijfsmedewerkers willen steeds meer dat hun werkgever zich flexibel opstelt. Door de wereldwijde gezondheidscrisis hebben velen, afhankelijk van hun gezinssituatie, kunnen experimenteren met telewerken en flexibele werktijden. Sommigen is dit goed bevallen, zoals werknemers die ver van hun werk wonen. Anderen willen graag in alle rust werken, hun tijd indelen volgens hun persoonlijke ritme, of meer tijd nemen om voor hun kinderen te zorgen. Werknemers die dat willen een paar dagen per week laten telewerken, is een goede manier om hun welzijn op het werk te verbeteren. Medewerkers flexibele werktijden bieden en hen zelf hun verlofdagen laten kiezen, is eveneens belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen.
Tegenwoordig kunt u heel eenvoudig de verlofdagen, werktijden en telewerkdagen van al uw werknemers beheren met kant-en-klare HR-softwareoplossingen. Daarmee kunt u uw werknemers een zekere mate van vrijheid geven, terwijl u precies weet wie wanneer waar aan het werk is.
Al deze vormen van flexibiliteit bieden iedereen de mogelijkheid het juiste evenwicht te vinden tussen privé- en beroepsleven. Met deze tools kunt u de benutting van de werktijd controleren en tegelijkertijd blijk geven van vertrouwen en de werknemer autonomie bieden.

U weet nu welke drie punten essentieel zijn om het welzijn op het werk te verbeteren. U kunt natuurlijk samenwerkingsmomenten organiseren, zoals teamlunches, creatieve workshops, sportlessen, enz. Uiteraard wordt dat zeer gewaardeerd en het heeft ook een positieve invloed op de teamcohesie. Maar als deze initiatieven niet gepaard gaan met een goed ingerichte ruimte, waardering en flexibiliteit op de werkplek zijn ze op zichzelf niet voldoende om het welzijn van de werknemers in uw bedrijf te verbeteren. De drie essentiële punten hebben namelijk een grote invloed op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw medewerkers. Ze zorgen voor betere prestaties van het bedrijf door een grotere motivatie en een sterker werkgeversmerk dat veel talent aantrekt.