• Home
  • UKG-handelsmerken

UKG-handelsmerken

Handelsmerken eigendom van UKG

De merken die hieronder worden vermeld of waarnaar hieronder wordt verwezen, vertegenwoordigen de handelsmerken die eigendom zijn van UKG Inc. of een gerelateerd bedrijf (gezamenlijk "UKG").

Deze handelsmerken gevolgd door een geregistreerd handelsmerksymbool (®) zijn geregistreerde handelsmerken van UKG in de Verenigde Staten en in bepaalde andere internationale rechtsgebieden waar dergelijke merken actief worden gebruikt (gezamenlijk de "Relevant Jurisdictions").

Alle andere zijn handelsmerken of common law-merken van UKG in de Verenigde Staten en andere relevante rechtsgebieden.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet bedoeld is om volledig te zijn en dat niet alle common law-merken die door UKG worden gebruikt, op deze pagina worden vermeld of waarnaar wordt verwezen. Het niet verschijnen van een merk op deze pagina betekent niet dat UKG het merk niet gebruikt, noch dat het product niet actief op de markt wordt gebracht of niet significant is binnen de relevante markt.

Geregistreerde handelsmerken

UltiPro®

UltiPro Perception®

Xander®

TouchBase®

Handelsmerken

Ultimate Software™

UKG™

UKG Dimensions™

UKG Pro™

UKG Ready™

Our Purpose is People™

CLICK. GIVE. CHANGE THE WORLD

UKG Logo with TM
UKG Logo - Ultimate Kronos Group
UKG Logo - Our purpose is people

Andere handelsmerken

Voor aanvullende merken die eigendom zijn van UKG, ga naar www.kronosglobal.nl/handelsmerken-die-eigendom-zijn-van-kronos-incorporated-van-een-gerelateerd-bedrijf.